Politikalarımız

AnasayfaPolitikalarımız

İletişim Formu

Ekmak Çalışma Politikalarımız

Kalite Politikamız

EKMAK olarak amacımız, Kalite Kültürü merkezde bir üretim ve yönetim anlayışı benimsemek ve uygulamaktır. Bu doğrultuda uyguladığımız politikamız;

 • Dünya piyasalarında rekabetçi bir yaklaşımla kalite, maliyet ve performansta doğru dengede konumlanmak,
 • Ekmak markasını faaliyet gösterdiği ekmek ve unlu mamul fırın ve makineleri sektöründe bilinir ve GÜVENİLİR MARKA olma yolunda ileriye götürmek,
 • Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz tüm ürünlerde, mühendislik ve teknolojinin imkânlarını kullanarak sektörün gereksinimlerini ve müşterinin beklentilerini uygulanabilir şartlar çerçevesinde maksimum düzeyde sağlamak,
 • Müşteriler ve iş ortaklarımızla uzun süreli ilişkiler kurarak, memnuniyetini sürekli kılmak,
 • İnsana saygılı, sözüne sadık, müşteri merkezli yaklaşımda olmak.
 • Rekabetçi ürün ve hizmetler ile ARTI DEĞER yaratmak

Etik Politikamız

EKMAK olarak amacımız, insan merkezli ve etik-ahlak kurallarını içselleştirmiş bir yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamaktır. Bu doğrultuda uyguladığımız politikamız;

 • Ahlaklı, Adil ve dürüst şekilde doğru iş yapmak,
 • Şeffaf ve açıklığa dayalı iş ilişkileri kurmak ve geliştirmek,
 • Her daim doğru iş yapma ilkesi ile güvenilir, süreklilik sahibi saygın Türk üreticisi olmak,
 • Kanunlar ve yasal düzenlemeler beraberinde toplumsal ve insani değerleri göz önünde tutarak karar almak,
 • İnsana ve Emeğe değer vermek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

EKMAK olarak amacımız, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamaktır. Bu doğrultuda uyguladığımız politikamız;

 • Faaliyet gösterdiğimiz her işletmede iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve diğer ilgili gerekliliklere uygun ekipman sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinci ve yaklaşımı sürekli iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak.

Çevre Politikamız

EKMAK olarak amacımız, çevreyi koruyan yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamaktır. Bu doğrultuda uyguladığımız politikamız;

 • Çevreye yönelik yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak,
 • Ürünlerin çalışanlara, müşterilere kullanıcılara ve çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek,
 • Doğal kaynak kullanımında çevreye duyarlı olmak,
 • Tüm faaliyet alanlarında ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan atık miktarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek,
 • Çevre kültürünün oluşmasında katkıda bulunmak ve çevre duyarlılığını yaygınlaştırmak

TİCARET

Güvenilir
Ahlaklı
Dürüst

DÜŞÜNCE

Yenilikçi
Kaliteli
Doğru

SAYGI

Çevreye
İnsana
Topluma